Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer u een account bij ons wilt aanmaken, of anderszins toegang wilt hebben tot onze website, evenals andere voordelen en diensten (“Service”) die worden aangeboden door Aanbiedingradar B.V (“Aanbiedingradar”). Het gebruik van onze diensten is gratis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Maak uzelf vertrouwd met deze voorwaarden omdat ze bepalend zijn voor het gebruik van onze diensten. Lees voor meer informatie over uw rechten bij het gebruik van onze website a.u.b. onze standaardbepalingen en algemene voorwaarden. En wanneer u wilt weten op welke manieren wij de persoonlijke gegevens, die u aan ons doorgeeft, verzamelen en verwerken, verwijzen wij u naar ons privacybeleid. Heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Bij schending van deze gebruiksvoorwaarden behouden wij ons het recht voor om deze overeenkomst, of anders met een opzegtermijn van 4 maanden, te beeindigen. U heeft te allen tijde het recht deze overeenkomst te beeindigen. Daarvoor hoeft u alleen maar een verzoek in te dienen om uw klantaccount te verwijderen.

Toegang tot en het gebruik van diensten van AanbiedingRadar

Bij AanbiedingRadar richten wij ons vooral op het vergeven van de beste aanbiedingen, precies op maat voor u. Om dit doel te bereiken, richten wij ons op de ontwikkeling en voorbereiding van gepersonaliseerde functies en diensten zodat wij u een betere, praktischer en veiligere service kunnen bieden. Daarvoor gebruiken wij de informatie die u met ons deelt en slaan deze op in uw klantenaccount, zodat we beter aan uw behoeften en interesses tegemoet kunnen komen. Het vormt voor ons de basis waarmee wij u een relevantere inhoud kunnen aanbieden die exact op uw behoeften en interesses is afgestemd. Door deze personalisatie ziet u de inhoud die voor u van belang is veel sneller, of de inhoud wordt alleen aan u getoond (bijv. in de vorm van individuele aanbevelingen). Daarom is het aanbieden van een persoonlijke ervaring een integraal onderdeel van de AanbiedingRadar-service. Indien u meer wilt weten over de wijze waarop wij de gegevens uit uw klantaccount gebruiken voor het voorbereiden van gepersonaliseerde functies en diensten, verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

Voor het aanmaken van een account, om te winkelen, of toegang te krijgen tot onze websites, apps, voordelen en diensten moet u: